poniedziałek, 12 lutego 2024

„Wehikuły pamięci”

 

Piotr Okniński „Wehikuły pamięci”

Przeszłość i władza w dawnym Krakowie (do końca XVIII w.)

 

Prezentowana książka została poświęcona zjawisku kultury pamięci elity władzy miasta Krakowa w okresie średniowiecza i czasów nowożytnych (do końca XVIII wieku). Autor koncentruje się przede wszystkim na funkcjonowaniu miejskich „wehikułów pamięci” – a więc praktyk politycznych zaangażowanych w wytwarzanie, kształtowanie i instytucjonalizację oficjalnej pamięci miasta, której podstawowym nośnikiem były przywileje strzeżone na ratuszu. Owa swoista polityka pamięci władz miasta Krakowa służyła przede wszystkim legitymizacji samorządowego ładu prawno-ustrojowego. Ośrodkiem koordynującym pracę krakowskich „wehikułów pamięci” była kancelaria działająca u boku rady miejskiej.

 


Dr Piotr Okniński pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie i w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Członek Komisji Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Specjalizuje się w badaniach z zakresu źródłoznawstwa i historii form kancelaryjnych oraz porównawczej historii miast i mieszczaństwa Europy Środkowej w średniowieczu i czasach nowożytnych.

 


Publikacja na stronie wydawcy:

https://www.wuw.pl/product-pol-18707-Wehikuly-pamieci-Przeszlosc-i-wladza-w-dawnym-Krakowie-do-konca-XVIII-w.html

Spis treści:

https://www.wuw.pl/data/links/3b36c5ea52420eba7da174537e5b5013/18707_13344.pdf

 

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN: 978-83-235-6159-0

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 268

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz