poniedziałek, 5 lutego 2024

„Sanktuaria słowiańskie”

 

Bogusław Gierlach „Sanktuaria słowiańskie”

 

Miejsca kultu bóstw związane z najdawniejszą przeszłością ziem polskich oraz Słowiańszczyzny Zachodniej. W tym wyjątkowym opracowaniu znalazł się nie tylko szeroki zbiór opisów samych sanktuariów. Omówione zostały także rozmaite zagadnienia z zakresu pochówków, wierzeń i demonologii. W sposób szczególny autor wyróżnia zwyczaje, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Poza samymi sanktuariami i związaną z nimi obyczajowością snuje rozważania o warunkach politycznych, ekonomicznych i społecznych panujących na omawianych obszarach kultury dawnych Słowian.Bogusław Gierlach (1930-2007) – doktor habilitowany nauk historycznych w specjalnościach archeologia i historia religii. Uczestniczył w badaniach terenowych m.in. w Wyszogrodzie, Pułtusku, Wiślicy i na Polach Grunwaldzkich oraz w Szwajcarii. Kierował Pracownią Religioznawstwa w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach, gdzie następnie został dziekanem Wydziału Pedagogiki i Kultury.

 

Książka na stronie wydawcy:

https://replika.eu/tytul/sanktuaria-slowianskie

 

Wydawca: Replika

Seria: Wierzenia i zwyczaje

ISBN:  978-83-67867-29-0

Rok wydania: 2024

Liczba stron:  320 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz