sobota, 15 lipca 2023

„Fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku”

 

Anna Agnieszka Dryblak „Fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku”

Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu

 

Monografia stanowi analizę fundacji najważniejszych żeńskich założeń monastycznych powstałych w kręgu dynastii piastowskiej w XIII wieku. Ukazuje je na tle porównawczym, przedstawia ideę klasztoru kobiecego we wczesnośredniowiecznej Europie Zachodniej i jej recepcję w Europie Środkowej. Zarysowuje też (nieco inaczej prezentujące się) początki żeńskich wspólnot w Polsce, przywołując przy tym także znaczące dwunastowieczne fundacje możnowładcze.


Dr Anna Agnieszka Dryblak (ur. 1990) – historyk mediewista. Adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, członek projektu „Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, około 1000–1300”. Do jej zainteresowań badawczych należą żeński monastycyzm w średniowieczu, rola kobiet w kulturze politycznej i religijnej wczesnego i pełnego średniowiecza, hagiografia i kult świętych.

 

Publikacja na stronie wydawcy:

https://www.wuw.pl/product-pol-17248-Piastowskie-fundacje-klasztorow-zenskich-w-Polsce-XIII-wieku-Miedzy-recepcja-obcych-wzorcow-a-tworzeniem-oryginalnego-modelu.html

 

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN: 978-83-235-5753-1

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 340Brak komentarzy:

Prześlij komentarz