niedziela, 30 lipca 2023

„Była wschodnia Galicja w Polsce, Polska w byłej wschodniej Galicji”

 

Jagoda Wierzejska „Była wschodnia Galicja w Polsce, Polska w byłej wschodniej Galicji”

Obraz (wielo)narodowej prowincji w międzywojennej literaturze polskiej

 

Publikacja jest pierwszą monografią dotyczącą polskiej literatury międzywojennej poświęconej byłej wschodniej Galicji. Autorka omawia akty dyskursywne, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi literackich, które w okresie międzywojennym kreowały obraz wielonarodowej po-habsburskiej krainy. Analizuje także działania sensotwórcze, których celem było symboliczne zawłaszczenie i dostosowanie regionu do politycznej, społecznej i kulturowej sfery polskości w II Rzeczypospolitej.

 


Jagoda Wierzejska – historyczka literatury i krytyczka literacka. Doktoryzowała się w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Jest autorką książki Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego (2012). Za rozprawę doktorską, stanowiącą podstawę tej publikacji, zdobyła nagrodę Archiwum Emigracji dla najlepszej pracy doktorskiej o tematyce emigracyjnej. Stypendystka Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (2016) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2017). Laureatka konkursu stypendialnego dla najwybitniejszych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018). Kieruje grantem badawczym NCN (Wielo)narodowa wschodnia Galicja w międzywojennym dyskursie polskim (oraz w jego wybranych kontr-dyskursach) (2019–2023). Jest współredaktorką 10 tomów zbiorowych i tematycznych numerów czasopism oraz 60 artykułów naukowych z zakresu literaturoznawstwa oraz z pogranicza, na którym sytuuje się ta dyscyplina wraz z kulturoznawstwem i historią.

 

Publikacja na stronie wydawcy:

https://www.wuw.pl/product-pol-18172-Byla-wschodnia-Galicja-w-Polsce-Polska-w-bylej-wschodniej-Galicji-Obraz-wielo-narodowej-prowincji-w-miedzywojennej-literaturze-polskiej.html

Spis treści:

https://www.wuw.pl/data/links/9f0dc686db68e9c09bd56b83231fe773/18172_12854.pdf 

 

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN: 978-83-235-6040-1

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 834
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz