piątek, 17 maja 2024

„Odwieczne prawa wojny i sztuka wojenna sprzed dwudziestu trzech stuleci”

 

Arthur Boucher „Odwieczne prawa wojny i sztuka wojenna sprzed dwudziestu trzech stuleci”

 

 

Generał Arthur Boucher należał do tych świadków i uczestników Wielkiej Wojny, którzy po jej zakończeniu postanowili spisać swe wspomnienia. Wyższy oficer, znajdujący się nieco „w cieniu” miał możliwość obserwowania zmian w strategii, sztuce operacyjnej oraz taktyce i technice wojennej, jakie zachodziły na frontach bitew na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Głównym tematem, którym pasjonował się generał była historia starożytna. Stąd też przedmiotem jego analizy, z którym można zapoznać się w trakcie lektury niniejszej książki, są konflikty zbrojne pomiędzy imperium perskim a państewkami greckimi, potencjał militarny ateńskiego polis i Sparty a także bitwy pod Maratonem i Salaminą.

 


Arthur Boucher bada podstawy taktyki i strategii w świetle greckich myślicieli: Ksenofonta, Sokratesa oraz Epaminondasa, jak również analizuje kampanię i zwycięskie bitwy Aleksandra Wielkiego. Antyczną i napoleońską doktrynę walki zestawia z francuską doktryną z 1914 roku. Co ciekawe, autor wspomnień wyraża przekonanie, że nawet najmniejsza armia może zwyciężyć armię znacznie większą i teoretycznie silniejszą. By tak się stało armia owa powinna posiadałać wybitnych strategów, wolę walki, morale i znakomitą organizację.

 


Warto podkreślić, że niniejsza edycja powstała w oparciu o wydanie z 1924 roku. Opatrzono ją wstępem oraz przypisami opracowanymi przez dr Bartosza Zakrzewskiego. We obszernym wstępie do publikacji dr Zakrzewski słusznie zauważa, że Praca francuskiego historyka wojskowości sprzed niemal stu lat (…) może stać się punktem wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytania, czy odwieczne prawa wojny są aktualne także w XXI wieku, w czasach wstrząsanych gwałtownymi konfliktami, z ponura wizją III wojny światowej na czele. Polecam.

 

Książka na stronie wydawcy:

https://www.wydawnictwosbm.pl/ksiazka/odwieczne-prawa-wojny-i-sztuka-wojenna-sprzed-dwudziestu-trzech-stuleci

 

Wydawca: Wydawnictwo SBM

ISBN: 978-83-8348-184-5

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 200Brak komentarzy:

Prześlij komentarz