Pokazywanie postów oznaczonych etykietą SBM. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą SBM. Pokaż wszystkie posty

piątek, 17 maja 2024

„Odwieczne prawa wojny i sztuka wojenna sprzed dwudziestu trzech stuleci”

 

Arthur Boucher „Odwieczne prawa wojny i sztuka wojenna sprzed dwudziestu trzech stuleci”

 

 

Generał Arthur Boucher należał do tych świadków i uczestników Wielkiej Wojny, którzy po jej zakończeniu postanowili spisać swe wspomnienia. Wyższy oficer, znajdujący się nieco „w cieniu” miał możliwość obserwowania zmian w strategii, sztuce operacyjnej oraz taktyce i technice wojennej, jakie zachodziły na frontach bitew na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Głównym tematem, którym pasjonował się generał była historia starożytna. Stąd też przedmiotem jego analizy, z którym można zapoznać się w trakcie lektury niniejszej książki, są konflikty zbrojne pomiędzy imperium perskim a państewkami greckimi, potencjał militarny ateńskiego polis i Sparty a także bitwy pod Maratonem i Salaminą.

 


Arthur Boucher bada podstawy taktyki i strategii w świetle greckich myślicieli: Ksenofonta, Sokratesa oraz Epaminondasa, jak również analizuje kampanię i zwycięskie bitwy Aleksandra Wielkiego. Antyczną i napoleońską doktrynę walki zestawia z francuską doktryną z 1914 roku. Co ciekawe, autor wspomnień wyraża przekonanie, że nawet najmniejsza armia może zwyciężyć armię znacznie większą i teoretycznie silniejszą. By tak się stało armia owa powinna posiadałać wybitnych strategów, wolę walki, morale i znakomitą organizację.

 


Warto podkreślić, że niniejsza edycja powstała w oparciu o wydanie z 1924 roku. Opatrzono ją wstępem oraz przypisami opracowanymi przez dr Bartosza Zakrzewskiego. We obszernym wstępie do publikacji dr Zakrzewski słusznie zauważa, że Praca francuskiego historyka wojskowości sprzed niemal stu lat (…) może stać się punktem wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytania, czy odwieczne prawa wojny są aktualne także w XXI wieku, w czasach wstrząsanych gwałtownymi konfliktami, z ponura wizją III wojny światowej na czele. Polecam.

 

Książka na stronie wydawcy:

https://www.wydawnictwosbm.pl/ksiazka/odwieczne-prawa-wojny-i-sztuka-wojenna-sprzed-dwudziestu-trzech-stuleci

 

Wydawca: Wydawnictwo SBM

ISBN: 978-83-8348-184-5

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 200wtorek, 16 kwietnia 2024

„Historia kuchni polowej”

 

Andrzej Fiedoruk „Historia kuchni polowej”

Na kulinarnym zapleczu armii świata od starożytności do współczesności

 

Książka „Historia kuchni polowej” Andrzeja Fiedoruka składa się z kilkunastu rozdziałów. W pierwszym z nich przenosimy się wraz z autorem do starożytnej Grecji, do czasów kiedy nie istniał żaden system zaopatrywania wojska w żywność, a żołnierze zabierali mieszkańcom terenów, na których przebywali, co im się tylko podobało. Mamy okazje zerknąć do jadłospisu rzymskiego legionisty, odkrywamy sekret, który pozwalał greckim żołnierzom przetrwać dobę bez spożywania posiłku a także poznajemy tajniki diety Spartan. Kolejne strony wypełniają ciekawostki związane z tym jak rozwiązywano sprawy dotyczące aprowizacji wojska za czasów Aleksandra Macedońskiego i Karola Wielkiego. Dowiadujemy się czym pokrzepiali się rycerze biorący udział w wyprawach krzyżowych, żołnierze armii Napoleona Bonaparte, powstańcy styczniowi i listopadowi oraz uczestnicy dwóch wojen światowych.

 


Jak trafnie zauważa Andrzej Fiedoruk: Taktyka i strategia prowadzonych wojen zawsze zależały od możliwości aprowizacyjnych armii i były do nich dopasowane, a to implikowało potrzebę zmian w atakowaniu wroga, obleganiu jego twierdz czy wykonywaniu długich przemarszów. Warto również przypomnieć, że to konieczność zapewnienia zaopatrzenia armii w żywność, która przez długi okres czasu będzie zdatna do spożycia przyczyniła się w z znacznej mierze do powstania i rozwoju takich produktów jak suchary, konserwy czy margaryna.

 


Autor przyznaje jednak, że jego zamiarem nie było przedstawianie problemów związanych z aprowizacją. Bardziej interesuje mnie to, co warzono w wojskowych kotłach i co można było znaleźć w żołnierskich menażkach. No i oczywiście, czym to popijano, bo alkohol był nie tylko środkiem odurzającym dodającym animuszu, ale także często zamiennikiem jedzenia. – czytamy we wstępie do publikacji. Andrzej Fiedoruk spróbował również znaleźć odpowiedź na pytanie, czym posilali się wojacy kiedy ucichł już bitewny zgiełk. Polecam.

 


Andrzej Fiedoruk – socjolog i historyk. Rodowity Białostoczanin. Swoje zainteresowanie wszelkimi aspektami kuchni i jedzenia zaprezentował w ponad 60 publikacjach. W dorobku ma powieści, felietony, eseje, a także powieść sensacyjną. Jeden z recenzentów określił go mianem kucharza publicysty, który przyrządza swe książki na esencjonalnej historii, dosmacza komentarzami i doprawia kulinarnymi dykteryjkami.


Książki na stronie wydawcy:

https://www.wydawnictwosbm.pl/ksiazka/historia-kuchni-polowej

 

Wydawca: SBM

ISBN: 978-83-8348-185-2

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 304poniedziałek, 3 kwietnia 2023

„Życie polskie w dawnych wiekach”


 Władysław Łoziński „Życie polskie w dawnych wiekach”

 

„Życie polskie w dawnych wiekach” to jedna z wielu publikacji historycznych w bogatym dorobku Władysława Łozińskiego. Urodzony w 1843 roku w Oparach nieopodal Lwowa Łoziński studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego. Pracował w redakcjach wielu galicyjskich czasopism, m.in. „Przeglądzie Powszechnym”, „Dzienniku Literackim” i „Gazecie Lwowskiej”. W tej ostatniej piastował przez ponad 10 lat stanowisko redaktora naczelnego. Dzieła Władysława Łozińskiego odcisnęły wyraźny wpływ na kilka pokoleń historyków polskich.

 


Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów: Zamki i pałace, Dwory i dworki, Ubiory i splendory, Dom i świat. Łoziński pisze barwnie i ze swadą. To pionierski w rodzimej literaturze historycznej opis codziennego życia i obyczajów szlacheckich w XVI i XVII stuleciu. Niezwykle plastyczne opisy szlacheckich i magnackich rezydencji, dworów, zamków i pałaców sprawiają, że czytelnik bez trudu jest sobie w stanie wyobrazić jak wyglądało życie codzienne tych warstw społecznych. Wiele miejsca poświęcił autor na „rekonstrukcję” kosztownych strojów, jakie panowie bracia nosili na co dzień i jakie przywdziewali kiedy zamierzali wybrać się z wizytą do sąsiadów, czy rodziny. A goszczono się wówczas na potęgę. Okazją do wielodniowych biesiad były nie tylko radosne uroczystości jak wesela i chciany lecz także pogrzeby.

 


Od czasu do czasu wybuchały między sąsiadami spory i waśnie. Łoziński z grubsza tylko zaznaczył ten problem w swej pracy. Osoby zainteresowane tą tematyką powinny sięgnąć po inne jego dzieło „Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku[1]”. Obok prac historycznych w obszernej bibliografii lwowskiego autora znajdziemy kilka powieści i zbiorów opowiadań, z których największą popularność zyskały „Oko proroka, czyli Hanusz Bystry i jego przygody”, „Skarb watażki” oraz „Opowiadania imć pana Wita Narwoja rotmistrza Konnej Gwardii Koronnej”. Pierwsze wydanie pracy „Życie polskie w dawnych wiekach” ukazało się w 1907 roku. Publikacja zaopatrzona została w indeks osobowy oraz indeks nazw geograficznych. Polecam.

 

Książka na stronie wydawcy:

https://www.wydawnictwosbm.pl/ksiazka/zycie-polskie-w-dawnych-wiekach

 

Wydawca: Wydawnictwo SBM

ISBN: 978-83-8222-684-3

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 280
[1] Władysław Łoziński „Prawem i lewem…”: http://www.zapomnianabiblioteka.pl/2023/03/prawem-i-lewem.html

wtorek, 21 marca 2023

„Prawem i lewem”

 

Władysław Łoziński „Prawem i lewem”

Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku

 

Dzieło Władysława Łozińskiego „Prawem i lewem” po raz pierwszy ukazało się drukiem w 1903 roku. Mimo, iż od tego czasu upłynął ponad wiek, nadal stanowi dla wielu pokoleń historyków niewyczerpalne źródło wiadomości o prawie, kulturze i obyczajach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Praca składa się z dwóch tomów. W tomie I, noszącym tytuł „Czas i ludzie” autor ukazał życie mieszkańców ziemi lwowskiej, halickiej i przemyskiej. Mamy tu możliwość spojrzenia na przedstawicieli wszystkich warstw społecznych i dokonania oceny, na co w pierwszej połowie XVII wieku pozwalało prawo szlachcie, a na co chłopom, mieszczanom, czy też rabusiom i wszelkiej maści opryszkom. Nie brak na kartach książki barwnych opowieści, do których dotarł Łoziński w trakcie licznych kwerend archiwalnych.

 


Tom II wypełniają dziesiątki, jeśli nie setki opowieści o tym jak rozwiązywane były spory pomiędzy zwaśnionymi rodami szlacheckimi. Wojenne przygody, morderstwa, zajazdy, porwania… Każda z opisywanych historii mogłaby stanowić zalążek fabuły filmu awanturniczego. Przed oczami czytelnika pojawia się cały korowód warchołów, rozbójników, awanturników oraz infamisów. Osobny rozdział, co najzupełniej zrozumiałe, Władysław Łoziński poświęcił na przypomnienie „dokonań” Stanisława Stadnickiego herbu Szreniawa bez Krzyża, który już za życia zapracował sobie na wiele mówiący przydomek „Diabeł”.Warto dodać, że gdyby nie monumentalna praca Łozińskiego, wiele powieści historycznych nigdy nie ujrzałoby światła dziennego. Grono pisarzy przyznaje się bowiem do inspiracji dziełem spoczywającego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie autora. Jedno ze znakomitych opowiadań Józefa Hena nosi nawet taki sam tytuł („Skarb Mohilanki”) jak podrozdział pracy Łozińskiego. Powstałe w oparciu o akta sądów grodzkich dzieło lwowskiego pisarza i historyka nie zestarzało się i nadal zachwyca gawędziarskim stylem oraz przepiękną polszczyzną. Na ostatnich stronach niniejszego wydania zamieszczony został indeks nazwisk a także indeks nazw geograficznych. Polecam.

 

Książka na stronie wydawcy:

https://www.wydawnictwosbm.pl/ksiazka/prawem-i-lewem-obyczaje-na-czerwonej-rusi-w-pierwszej-polowie-xvii-wieku

 

Wydawca: Wydawnictwo SBM

ISBN: 978-83-8222-683-6

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 800

 


poniedziałek, 23 listopada 2020

„30+1 opowiadań. Kryminał na każdy dzień”

 

Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Stefan Grabiński

„30+1 opowiadań. Kryminał na każdy dzień”

 

Ludzkie szaleństwo miesza się z ambicją, chciwość i lubieżność konfrontuje ze szlachetnością, czystość i niewinność staje w szranki z wyrachowaniem i oportunizmem. Mrożące krew w żyłach opisy, postaci i motywy nie pozwolą przejść obok opowiadań obojętnie. Demoniczny czarny kot, zahipnotyzowane zwłoki i wszechobecna piromania wzbudzają uczucia grozy i lęku. Jednoczesny zachwyt i przerażenie.

Dlaczego 30+1?

Pozycja obowiązkowa dla wielbicieli grozy i tajemnicy. Na każdy dzień miesiąca jedno opowiadanie. Książka dla początkujących i zaawansowanych miłośników kryminałów. Czytelnik rozpoczynający przygodę z literaturą grozy i wyrafinowany poszukiwacz tajemnic znajdą w 31 opowiadaniach codzienny kontakt z doskonałą literaturą klasyków gatunku.

Źródło:

https://www.wydawnictwosbm.pl/ksiazka/301-opowiadan-kryminal-na-kazdy-dzien

Wydawnictwo SBM na Facebooku:

https://www.facebook.com/WydawnictwoSbm

 

Wydawca: SBM

ISBN: 978-83-8222-007-0

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 544