środa, 29 maja 2024

„Narody w kontakcie i w konflikcie. Stosunki polsko-niemieckie 1806-1918”

 

Jörg Hackmann, Marta Kopij-Weiß 

„Narody w kontakcie i w konflikcie. Stosunki polsko-niemieckie 1806-1918”

 

Jak można opowiedzieć wspólną historię polsko-niemiecką od czasów napoleońskich do I wojny światowej? Na początku tej epoki nie istniało ani państwo polskie, ani niemieckie w rozumieniu XX-wiecznym. Mieszkańcy terytorium Rzeczypospolitej znajdowali się pod władzą trzech imperiów, a Cesarstwo Niemieckie, które powstało pod dominacją Prus w 1871 r., miało znaczną mniejszość polską.

W omawianym tu okresie również oba narody, niemiecki i polski, przeżyły głęboką ewolucję. Tożsamości narodowe początkowo kształtowane były przez elity społeczne – szlachtę w Polsce i burżuazję w Niemczech – w obu społeczeństwach z udziałem intelektualistów. Na początku XX wieku zjawiskiem masowym stał się nacjonalizm, a wcześniejsza solidarność narodowa ustąpiła miejsca postrzeganiu sąsiada jako wroga.

 


Czy zatem w ogóle istniały cechy wspólne obu narodom w fazie narastającego konfliktu? Rozpatrywanie kontaktów polsko-niemieckich wyłącznie z perspektywy doświadczeń XX wieku byłoby krótkowzroczne. W omawianej tu epoce istniały jednak liczne powinowactwa w sferach kultury, polityki i w życiu codziennym, co prawda znacznie węższe niż po roku 1918.


Źródło:

https://www.esbn.pl/Narody-w-kontakcie-i-w-konflikcie-Stosunki-polsko-niemieckie-1806-1918-p99

 

Wydawca: Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Seria: Polska - Niemcy. Wspólna historia. Tom 3

Tłumaczenie: Marta Kopij-Weiß, Ewa Szymani

ISBN: 978-­83-­66810-­26-6

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 331

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz