sobota, 11 maja 2024

„Rzeczpospolita Obojga Narodów. Calamitatis Regnum”

 

Paweł Jasienica „Rzeczpospolita Obojga Narodów. Calamitatis Regnum”

 

Mści się nierozwiązana kwestia Rusi Kijowskiej. Wybucha powstanie, na którego czele stoi Chmielnicki z Kozakami. Krwawa ta wojna domowa, tysiące ofiar po jednej i po drugiej stronie. A król, bezradny i bezzębny, nie słucha nikogo wiedziony planami magnatów ruskich i litewskich. Donikąd to prowadzi.

 


Książka na stronie wydawcy:

https://wydawnictwomg.pl/rzeczpospolita-obojga-narodow-calamitatis-regnum

 

Wydawca: Wydawnictwo MG

ISBN: 978-83-7779-996-3

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 384 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz