sobota, 28 stycznia 2023

„O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy…”

 

„O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy…”

Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka.

Seria „Wielka Wojna – Codzienność Niecodzienności”, t. VI

Górszczyk Antoni, Rękas Sylwester (oprac.)

 

Zbiór wspomnień Antoniego Sejmeja Górszczyka, nauczyciela, działacza społecznego, legionisty, etnografa i członka władz powiatowych w Limanowej. Autor dziennika odznaczał się silną postawą patriotyzmu. W pracy, jako nauczyciel i lokalny polityk, dbał o dobro swojej społeczności. W wojnie uczestniczył jako członek Polskich Drużyn Strzeleckich i żołnierz II Brygady Legionów Polskich. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Za pracę społeczną otrzymał również Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Oto jak autora pamiętnika opisuje we wstępie redaktor opracowania naukowego:

„Dzięki nauce i własnej zaradności zdołał on przezwyciężyć niełatwe prowincjonalne, historyczne bariery epoki i wywalczyć sobie awans społeczny. Dodatkowo wyróżnił się szczerym patriotyzmem i nigdy nie zatracił pełnego rzetelności spojrzenia na otaczającą go rzeczywistość. Był człowiekiem o stabilnej osobowości, rozumiejącym w sposób rzeczowy, konkretny i pozbawiony skłonności do romantycznych porywów”.Niniejszy tom zawiera wiele zdjęć i dokumentów pochodzących z archiwum rodzinnego Antoniego Górszczyka, bogatych zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Archiwum Narodowego w Krakowie i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

Publikacja na stronie wydawcy:

https://www.archiwa.gov.pl/produkt/o-milosci-ojczyzny-nie-deklamowalismy-wspomnienia-antoniego-sejmejagorszczyka

 

Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Seria wydawnicza: Wielka Wojna – codzienność niecodzienności

ISBN: 978-83-65681-60-7

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 511Brak komentarzy:

Prześlij komentarz