czwartek, 12 stycznia 2023

„Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce”

 

„Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce”

Hanna Rajfura, Patrycja Szwedo, Barbara Świadek, 

Marek Walczak, Piotr Węcowski (Red. naukowa)

 

Prezentowany tom zawiera wyniki badań historycznych oraz historyczno-artystycznych nad problematyką śmierci, pochówków i upamiętnienia władców oraz władczyń (nie tylko polskich) od późnego średniowiecza do początku XX wieku. Publikowane artykuły dotyczą, z jednej strony, prywatnej sfery życia monarchów, ich religijności i stosunku do śmierci, z drugiej zaś – organizacyjnego, politycznego i symbolicznego wymiaru ich zgonów oraz pogrzebów.

Prace o charakterze syntetycznym przedstawiają tytułowy problem w międzynarodowym kontekście, a studia przypadku włączają do obiegu naukowego dotychczas nieznane, zapomniane lub niedostatecznie wykorzystane materiały źródłowe. Zgromadzenie rozproszonych wiadomości oraz interdyscyplinarne podejście pozwoliły rzucić nowe światło na słabo dotąd rozpoznane zagadnienie śmierci i upamiętnienia władców w dawnej Polsce.


Publikacja kierowana jest do wszystkich zainteresowanych historią, historią sztuki, literatury oraz muzyki.

 

Książka na stronie wydawcy:

https://www.wuw.pl/product-pol-12917-Smierc-pogrzeb-i-upamietnienie-wladcow-w-dawnej-Polsce.html

 

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN: 978-83-235-4366-4

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 282Brak komentarzy:

Prześlij komentarz