poniedziałek, 30 stycznia 2023

"Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku..."

 

Andrzej Karpiński, Elżbieta Nowosielska 

„Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku 

i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe”

 

Prezentowana monografia stanowi pierwszą w polskiej historiografii próbę całościowego omówienia pożarów i ich następstw w Rzeczpospolitej Obojga Narodów od XVI do XVIII wieku. Opierając się na bardzo zróżnicowanych i rozproszonych źródłach rękopiśmiennych i drukowanych oraz starszej i nowszej literaturze przedmiotu, Andrzej Karpiński omawia kolejno: przyczyny wczesnonowożytnych miejskich pożarów (wojna, podpalenie, wyładowania atmosferyczne, nieostrożne obchodzenie się z ogniem), ich liczbę, rozmiary, czas trwania i częstotliwość, największe klęski ognia w wybranych kilkunastu wielkich i średnich ośrodkach miejskich, wreszcie – skutki demograficzne, ekonomiczne, społeczne, urbanistyczno-architektoniczne i polityczne pożóg. Elżbieta Nowosielska opisuje rozwój ówczesnego ustawodawstwa przeciwpożarowego oraz próby zabezpieczenia się i gaszenia XVI-XVIII-wiecznych pożarów. Rozprawę opatrzono obszerną bibliografią, licznymi szczegółowymi zestawieniami i tabelami, ilustracjami, streszczeniem anglojęzycznym oraz indeksami.Monografia razem z katalogiem Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Katalog (WUW, Warszawa 2020), https://www.wuw.pl/product-pol-12635-Pozary-w-miastach-Rzeczypospolitej-w-XVI-XVIII-wieku-i-ich-nastepstwa-ekonomiczne-spoleczne-i-kulturowe-Katalog.html w którym opisano blisko 5000 klęsk ognia, stanowią pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia pożarów w nowożytnej Polsce.


Publikacja na stronie wydawcy:

 https://www.wuw.pl/product-pol-13849-Pozary-w-miastach-Rzeczypospolitej-w-XVI-XVIII-wieku-i-ich-nastepstwa-ekonomiczne-spoleczne-i-kulturowe.html

 

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN: 978-83-235-4370-1

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 534Brak komentarzy:

Prześlij komentarz