niedziela, 13 sierpnia 2023

„Dux fabulosus”

 

Paweł Żmudzki „Dux fabulosus”

O tradycji historiograficznej osnutej wokół postaci Leszka Czarnego 

od „Gesta Lestkonis” do dzieł Bartosza Paprockiego

 

Publikacja została poświęcona problemowi kreowania historiograficznego wizerunku księcia Leszka Czarnego od czasów mu współczesnych do schyłku XVI wieku. W dwóch dziełach Bartosza Paprockiego – Gnieździe Cnoty i Herbach rycerztwa polskiego – Leszkowi Czarnemu przypisana została zupełnie wyjątkowa rola, co Autor, prezentując meandry tradycji historiograficznej, usiłuje wyjaśnić. W tym celu podejmuje próbę dookreślenia hipotetycznego źródła, które powstało na dworze księcia (Gesta Lestkonis), a także analizuje historiograficzne zabiegi Jana Długosza i jego autorski pomysł na wizerunek władcy. Badacz omawia ponadto obraz relacji Piasta z krakowską gminą miejską, który odegrał szczególną rolę w XVI-wiecznej tradycji.

 


Dr hab. Paweł Żmudzki – profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk mediewista i źródłoznawca, szczególnie zainteresowany źródłami narracyjnymi oraz historiografią średniowieczną.

 

Publikacja na stronie wydawcy:

https://www.wuw.pl/product-pol-18162-Dux-fabulosus-O-tradycji-historiograficznej-osnutej-wokol-postaci-Leszka-Czarnego-od-Gesta-Lestkonis-do-dziel-Bartosza-Paprockiego.html

Spis treści:

https://www.wuw.pl/data/links/c8d4624f56c197db0db1e193fd34a1a5/18162_12675.pdf

 

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN: 978-83-235-5996-2

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 308Brak komentarzy:

Prześlij komentarz