środa, 24 maja 2023

„Polonika wśród listów z zasobu dokumentowego dawnego archiwum miejskiego we Wrocławiu”

 

„Polonika wśród listów z zasobu dokumentowego dawnego archiwum miejskiego we Wrocławiu”

 Katalog (do 1506 roku)

 

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z kolejnym tomem serii Folia Jagellonica. Fontes. Opracowana z wielkim znawstwem i starannością przez Mateusza Golińskiego publikacja Polonika wśród listów z zasobu dokumentowego dawnego archiwum miejskiego we Wrocławiu. Katalog (do 1506 roku) z perspektywy niejednego mediewisty okaże się zapewne bezcenną pomocą w archiwalnych poszukiwaniach. Katalogiem zostały objęte listy i inne pisma o charakterze oficjalnym z zasobu zgromadzonego przez radę miasta Wrocławia pochodzące od osób związanych z Polską, powstałe na jej terytorium bądź skierowane do przebywających tam adresatów. Pod pojęciem Polski Autor rozumiał przy tym obszar leżący w aktualnych dla czasów powstania danego listu granicach politycznych Królestwa i jego lenn.

 


Mateusz Goliński skoncentrował się wyłącznie na archiwaliach odbiegających od typowych średniowiecznych dokumentów w oficjalnym tego słowa znaczeniu, przede wszystkim zatem na listach, ale także – co warte podkreślenia – niespełniających formalnych kryteriów korespondencji, ale pokrewnych jej merytorycznie rozmaitych poświadczeniach, pełnomocnictwach, uwierzytelnieniach, listach dobrego urodzenia, pokwitowaniach i tym podobnych. Takiemu postępowaniu przyświecała chęć zaprezentowania tej części materiału źródłowego, która pozostaje najmniej w historiografii rozpoznana, co wynika ze sporych trudności, jakie niesie ze sobą jej wykorzystanie. Skutki nieprawidłowego zrozumienia treści listów są zresztą dotkliwie widoczne zarówno w piśmiennictwie historycznym, jak i na poziomie inwentarza oraz innych pomocy archiwalnych.

 


Praca naukowa została sfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego poz nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2021, nr projektu 0468/NPRH5/H30/84/2017.

Publikacja na stronie wydawcy:

https://vistulana.pl/produkt/polonika-wsrod-listow-z-zasobu-dokumentowego-dawnego-archiwum-miejskiego-we-wroclawiu-katalog-do1506-roku

 

Wydawca: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”

Seria: Folia Jagellonica. Fontes

Opracowanie Mateusz Goliński

ISBN: 978-83-67277-07-5; 978-83-67609-15-9

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 111Brak komentarzy:

Prześlij komentarz