czwartek, 21 marca 2019

Bankoteka, nr 17, I kwartał 2019 r.


 Bankoteka, nr 17, I kwartał 2019 r.


W pierwszym artykule tego wydania „Bankoteki”, w dziale Edukacja omawiamy międzynarodową konferencję na temat roli i rozwoju banków centralnych w stulecie odzyskania niepodległości przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowaną przez Centrum Pieniądza NBP. Historię swoich banków centralnych po 1918 r. omówili przedstawiciele muzeów pieniądza Łotwy, Republiki Czeskiej, Niemiec oraz Finlandii. W konferencji uczestniczyli również goście z banków narodowych Węgier i Ukrainy. Polską drogę odzyskiwania niezależności przedstawili: prof. Jan Żaryn, przewodniczący Rady Programowej Centrum Pieniądza NBP i prof. Wojciech Roszkowski, członek tej Rady. Obaj mówcy podkreślali, że zmagania o wolną, również gospodarczo, Polskę (po prawie 150 latach zależności od sąsiednich mocarstw) miały miejsce już pod zaborami. Działania te stworzyły podwaliny pod odbudowę polityczno-gospodarczą kraju po odzyskaniu niepodległości. Zbiory numizmatyczne Narodowego Banku Polskiego liczą ponad 300 000 eksponatów. Z tego na ekspozycji w Centrum Pieniądza NBP znajduje się około 3700 numizmatów. W 2012 r. NBP pozyskał do swojej kolekcji około 500 płacideł i monet chińskich. Niewielka ich część znajduje się w sali „Antyk–średniowiecze–nowożytność”.
W dziale Okrywamy multimedia, otwieramy gabloty opisujemy najciekawsze numizmaty z chińskiej kolekcji NBP udostępnione zwiedzającym. Dawne płacidła i monety Państwa Środka przyciągają uwagę swoimi kształtami również na okładce tego numeru magazynu. Wróciły niedawno z konserwacji i właśnie tajnikom tej sztuki oraz jej rezultatom poświęcamy artykuł w tym dziale. Piszemy także przekrojowo o historii pieniądza papierowego, który narodził się w Chinach. Chiński banknot z 1375 r. z naszej ekspozycji zdobi tylną okładkę tego numeru „Bankoteki”. W grudniu 2018 r. Centrum Pieniądza NBP wzbogaciło się o dwa rzadkie eksponaty. Kupione na aukcji kufel i puchar, kunsztownie ozdobione monetami i medalami, są ciekawym przykładem sztuki użytkowej minionych wieków i pogłębiają naszą wiedzę historyczną. W wyobraźni widzimy, jak na polskich dworach królewskich i arystokratycznych wznoszono tymi naczyniami toasty, by zaznaczyć zamożność zapraszającego. Szczegółowy opis tych artefaktów przedstawiamy w dziale Eksponaty. Każdego roku Centrum Pieniądza NBP odwiedza coraz więcej gości – indywidualnych i grup, głównie szkolnych. Potwierdzają to statystyki, które prezentujemy w tym wydaniu magazynu (str. 26). Atrakcyjne programy edukacyjne i ścieżki zwiedzania dostosowane do wieku młodych gości powodują, że terminarz zapisów grup szkolnych jest zapełniony na kilka miesięcy w przód. Dodatkowo, nasze różnorodne programy edukacyjne są doceniane w konkursach organizowanych przez fundacje zajmujące się pozaszkolną edukacją dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami (str. 10). Miłej lektury! (Redakcja "Bankoteki")

Publikacja dostępna na stronie:


Wydawca: Departament Edukacji i Wydawnictw NBP
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 28Brak komentarzy:

Prześlij komentarz