czwartek, 29 października 2015

Świętokrzyskie regionalia (cz. 7)


Publikacje Kieleckiego Towarzystwa Naukowego Szymon Orzechowski, Ireneusz Suliga (red.) 
„50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. 
Archeologia – Metalurgia – Edukacja”


Więcej o publikacjach Kieleckiego Towarzystwa Naukowego:


Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe
ISBN: 978-83-86006-97-7, 83-86006-97-8
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 240
Szymon Orzechowski 
„Zaplecze osadnicze i podstawy surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego”


Prezentowane opracowanie jest próbą podsumowania moich wieloletnich badań nad zapleczem osadniczym oraz środowiskowymi uwarunkowaniami produkcji metalurgicznej świętokrzyskiego centrum starożytnego hutnictwa żelaza. To trudne, ale jakże zajmujące zadanie mogło być realizowane tylko dzięki życzliwości i pomocy wielu osób, które skierowały moją uwagę na to zagadnienie, a później nieustannie wspierały w podjętej pracy.

Spis treści:

Od autora 

I. Zagadnienia wstępne

II. Środowisko geograficzne

III. Ogólna charakterystyka starożytnego okręgu hutniczego w Górach Świętokrzyskich

IV. Pomorsko-kloszowy zespół kulturowy i jego rola w kształtowaniu się początków kultury przeworskiej w Górach Świętokrzyskich i na Wyżynie Sandomierskiej

V. Osadnictwo kultury przeworskiej w Górach Świętokrzyskich i na Wyżynie Sandomierskiej w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich

VI. Rozmieszczenie osadnictwa na tle wybranych elementów środowiska geograficznego 

VII. Środowiskowe warunki rozwoju starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich

VIII. Antropogeniczne przekształcenia środowisk lessowych w wyniku działalności hutniczej

Podsumowanie

Katalog

Spis map i rycin

Spis tabel

Spis tablic

Tablice


Więcej o publikacjach Kieleckiego Towarzystwa Naukowego:

Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe
ISBN: 978-83-60777-09-1
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 391

---

Publikacje Kieleckiego Towarzystwa Naukowego można zamawiać:
listownie: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, ul. Rynek 3, 25 – 303 Kielce
telefonicznie: tel. (41) 344 54 53 lub 798 120 328
e-mail: ktn@ujk.edu.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz