Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Muzeum Narodowe w Krakowie. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Muzeum Narodowe w Krakowie. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 19 marca 2024

„Matejko. Malarz i historia”„Matejko. Malarz i historia”

The Painter and History

 

Wystawa „Matejko. Malarz i historia" w Muzeum Narodowym w Krakowie przedstawia twórczość Jana Matejki, jednego z najbardziej znanych polskich malarzy, skupiając się na sposobie obrazowania historii przez tego artystę. Matejko bowiem nie tylko opowiadał o dziejach, lecz proponował własną koncepcję przedstawiania „dziejowego wypadku", tworzącą opowieść, w której narrator prezentował zdarzenie, ale też pozwalał sobie na własny komentarz, odnosząc się zarówno do przeszłych, jak i przyszłych wydarzeń. 

Do rąk miłośników sztuki oddajemy katalog obrazów Matejki z wielkiego cyklu historycznego, jak i mniejszych prac, które w imponującej liczbie prezentowane są szerokiej publiczności podczas wystawy.

 


Matejko na słynnych obrazach olejnych, ujętych w katalogu, przedstawiając wycinek historii, nie zapominał o tym, że jest ona ciągłym procesem. Oprócz wielu obrazów i szkiców (m.in. Rejtan i Kazanie Skargi) na wystawie można zobaczyć kolekcję rekwizytów, kupionych przez Matejkę lub wykonanych według jego projektu, które można odnaleźć na obrazach artysty. O uznaniu, jakim darzono malarza w wielu krajach, świadczą liczne medale i dyplomy.

Wystawie towarzyszy katalog ukazujący jej bogactwo i różnorodność. Zawarte w nim eseje opowiadają o życiu Matejki, przedstawiają go jako malarza historycznego, wnikliwie analizują jeden z jego obrazów (Kazanie Skargi), a także poruszają zagadnienia konserwatorskie. Część katalogowa prezentuje wszystkie dzieła eksponowane na wystawie, ukazując także to, co na niej niewidoczne, czyli np. rewersy medali czy odwrocia niektórych rysunków.

 


Wystawa o Janie Matejce i jego obrazach także dzięki katalogowi to kolejna wspaniała sposobność, by zgłębiać niuanse warsztatu artysty. Wydawnictwo katalogowe, prezentujące wszystkie dzieła eksponowane na poświęconej mu wystawie, to nie tylko zbiór prac artystycznych, ale także skarbnica informacji pozwalających lepiej zrozumieć, w jaki sposób krakowski malarz tworzył i jakie aspekty oraz detale były dla niego ważne.

Wystawa "Matejko. Malarz i historia" to znakomita okazja do podziwiania spektakularnych dzieł, ale także do zgłębienia świata Jana Matejki i podjęcia próby zrozumienia, dlaczego uważa się go za jednego z najważniejszych rodzimych twórców. To również zaproszenie do refleksji nad tym, jak sztuka może kształtować nasze postrzeganie historii i jak ważna jest rola artysty jako narratora. Bez wątpienia bowiem Jan Matejko po dziś dzień wpływa na nasze spojrzenie na przeszłość, teraźniejszość oraz definiowanie polskiego patriotyzmu.

 


Publikacja na stronie wydawcy:

https://eksiegarnia.mnk.pl/wydawnictwa-towarzyszace-wystawom/363-matejko-malarz-i-historia.html

 

Wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie

ISBN: 978-83-7581-456-9

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 368wtorek, 12 marca 2024

„Polskie plakaty do roku 1914 w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie”

 

Magdalena Czubińska 

„Polskie plakaty do roku 1914 w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie”

 

Polish Posters up to 1914 in the Collection of the National Museum in Krakow

 

W 1898 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyła się pierwsza na ziemiach polskich wystawa plakatów (było to 250 obiektów pochodzących ze zbiorów krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego). Od początku XX wieku MNK tworzyło własną kolekcję plakatów i obecnie posiada najbogatszy zbiór polskich prac powstałych do 1914 roku, liczący 271 pozycji. Przedstawia je publikacja Magdaleny Czubińskiej, w której omówiono nie tylko historię tej kolekcji, ale też rolę Krakowa i Lwowa, gdzie prężnie rozwijała się ówcześnie sztuka plakatu, a w części katalogowej zaprezentowano prace takich artystów, jak m.in. Teodor Axentowicz, Jan Bukowski, Józef Chełmoński, Stanisław Dębicki, Karol Frycz, Anna Gramatyka-Ostrowska, Józef Mehoffer, Kazimierz Sichulski czy Henryk Uziembło.
Katalog ten stanowi pierwszy tom serii poświęconej plakatom ze zbiorów MNK. W planach wydawniczych są kolejne dwa, omawiające polskie plakaty z lat 1915–1946 oraz plakaty obce do roku 1914.

 

Publikacja na stronie wydawcy:

https://eksiegarnia.mnk.pl/glowna-kategoria/396-polskie-plakaty-do-roku-1914-w-zbiorach-muzeum-narodowego-w-krakowie.html

 

Wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie

ISBN: 978-83-7581-432-3

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 360środa, 6 marca 2024

„Ekslibrisy bibliotek polskich i księgozbiorów obcych wykonanych przez polskich artystów”

 

„Ekslibrisy bibliotek polskich i księgozbiorów obcych wykonanych przez polskich artystów”

w zbiorach Gabinetu Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie

 

Ekslibrisy to umieszczane w książkach znaki własnościowe. Początkowo, zwykle wykonywane przez rzemieślników, jedynie oznaczały posiadacza danego egzemplarza; pod koniec XIX wieku, gdy ich projektowaniem zajęli się wybitni plastycy, stały się raczej obiektem kolekcjonerskim coraz luźniej związanym z książką, budzącym zainteresowanie licznych zbieraczy.

Katalog przedstawia zbiór ekslibrisów przechowywany w Gabinecie Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie. We wstępie znajdują się informacje dotyczące kolekcji i historii jej pozyskiwania. W części katalogowej zaprezentowano 1367 ekslibrisów, głównie z XIX i początku XX wieku (liczne z okresu Młodej Polski), ale pojawiają się też okazy z XVI–XVIII wieku oraz czasów międzywojennych i 2. połowy XX stulecia. Ilustracjom towarzyszą opisy, krótkie glosy i bibliografie.

 Publikacja na stronie wydawcy:

https://eksiegarnia.mnk.pl/glowna-kategoria/397-ekslibrisy-bibliotekpolskich-i-ksiegozbiorow-obcych-wykonanych-przez-polskich-artystow.html

 

Wydawca: Muzeum Narodowe w Krakowie

ISBN: 978-83-7581-424-8

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 558