piątek, 26 kwietnia 2024

„Pewna prawie zapomniana akcja na Wschodzie”

 

Stefan Lehr „Pewna prawie zapomniana akcja na Wschodzie”

Niemieccy archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina

 

Publikacja stanowi analizę działalności niemieckich archiwistów na Wschodzie podczas II wojny światowej. Wydawnictwo podzielone zostało na cztery części. Na początku przybliżono działalność pruskich archiwistów na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, co stanowi płaszczyznę porównawczą dla okresu II wojny. Następnie krótko omówione zostały dzieje pruskiej archiwistyki w latach międzywojennych, a także polskiej i ukraińskiej służby archiwalnej w tym okresie. Działalność niemieckich archiwistów na okupowanych terenach wschodnich stanowi centralny problem trzeciej części rozprawy. Omówiono w niej m.in. pracę obu zarządów archiwalnych w Generalnym Gubernatorstwie oraz w Komisariacie Rzeszy Ukraina. Część ostatnia publikacji pokazuje, w jaki sposób niemieccy archiwiści postrzegali swoją pracę na Wschodzie i jak oceniali ją w okresie powojennym.

 

Publikacja na stronie wydawcy:

https://archiwa.gov.pl/produkt/pewna-prawie-zapomniana-akcja-na-wschodzie-niemieccy-archiwisci-w-generalnym-gubernatorstwie-i-komisariacie-rzeszy-ukraina

 

Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ISBN: 978-83-64806-04-9

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 458Brak komentarzy:

Prześlij komentarz