poniedziałek, 3 kwietnia 2023

„Życie polskie w dawnych wiekach”


 Władysław Łoziński „Życie polskie w dawnych wiekach”

 

„Życie polskie w dawnych wiekach” to jedna z wielu publikacji historycznych w bogatym dorobku Władysława Łozińskiego. Urodzony w 1843 roku w Oparach nieopodal Lwowa Łoziński studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego. Pracował w redakcjach wielu galicyjskich czasopism, m.in. „Przeglądzie Powszechnym”, „Dzienniku Literackim” i „Gazecie Lwowskiej”. W tej ostatniej piastował przez ponad 10 lat stanowisko redaktora naczelnego. Dzieła Władysława Łozińskiego odcisnęły wyraźny wpływ na kilka pokoleń historyków polskich.

 


Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów: Zamki i pałace, Dwory i dworki, Ubiory i splendory, Dom i świat. Łoziński pisze barwnie i ze swadą. To pionierski w rodzimej literaturze historycznej opis codziennego życia i obyczajów szlacheckich w XVI i XVII stuleciu. Niezwykle plastyczne opisy szlacheckich i magnackich rezydencji, dworów, zamków i pałaców sprawiają, że czytelnik bez trudu jest sobie w stanie wyobrazić jak wyglądało życie codzienne tych warstw społecznych. Wiele miejsca poświęcił autor na „rekonstrukcję” kosztownych strojów, jakie panowie bracia nosili na co dzień i jakie przywdziewali kiedy zamierzali wybrać się z wizytą do sąsiadów, czy rodziny. A goszczono się wówczas na potęgę. Okazją do wielodniowych biesiad były nie tylko radosne uroczystości jak wesela i chciany lecz także pogrzeby.

 


Od czasu do czasu wybuchały między sąsiadami spory i waśnie. Łoziński z grubsza tylko zaznaczył ten problem w swej pracy. Osoby zainteresowane tą tematyką powinny sięgnąć po inne jego dzieło „Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku[1]”. Obok prac historycznych w obszernej bibliografii lwowskiego autora znajdziemy kilka powieści i zbiorów opowiadań, z których największą popularność zyskały „Oko proroka, czyli Hanusz Bystry i jego przygody”, „Skarb watażki” oraz „Opowiadania imć pana Wita Narwoja rotmistrza Konnej Gwardii Koronnej”. Pierwsze wydanie pracy „Życie polskie w dawnych wiekach” ukazało się w 1907 roku. Publikacja zaopatrzona została w indeks osobowy oraz indeks nazw geograficznych. Polecam.

 

Książka na stronie wydawcy:

https://www.wydawnictwosbm.pl/ksiazka/zycie-polskie-w-dawnych-wiekach

 

Wydawca: Wydawnictwo SBM

ISBN: 978-83-8222-684-3

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 280
[1] Władysław Łoziński „Prawem i lewem…”: http://www.zapomnianabiblioteka.pl/2023/03/prawem-i-lewem.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz