czwartek, 27 kwietnia 2023

„Niezwykli goście Bolesława Chrobrego" Tom 1

 

Przemysław Urbańczyk 

„Niezwykli goście Bolesława Chrobrego" 

Tom 1: Św. Wojciech i jego bracia

 

Wojciech, Otto i Bruno – dwóch biskupów i cesarz; dwóch misjonarzy uwikłanych w politykę i polityk z ambicjami misyjnymi; dwóch moralnych rygorystów i pragmatyk władzy; dwóch wizjonerów męczeństwa i wizjoner polityczny. Ich zazębiające się ze sobą życiorysy stanowią typowy dla wczesnośredniowiecznych elit splot uwarunkowań wynikających ze zderzenia religijnej ortodoksji z brutalnością codziennego życia, wzniosłych ideałów z realiami politycznymi oraz strategicznego wizjonerstwa z pragmatyką doraźnych działań. Każdy z nich na swój sposób wpłynął na wczesną historię państwa piastowskiego. Ich wizyty, choć rozciągnięte na dwanaście lat (997–1009), były ogniwami jednego łańcucha wzajemnie powiązanych ze sobą wydarzeń silnie uwikłanych w wielką politykę, znacznie wykraczającą poza samą arenę środkowoeuropejską.

 


Tom pierwszy tej „trylogii” poświęcono praskiemu biskupowi Wojciechowi Slavnikowicowi i jego dwóm braciom, którzy w 997 r. spotkali się w Polsce jako emigranci uciekający przed despotycznym władcą Czech.

 

Książka na stronie wydawcy:

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5692/niezwykli-goscie-boleslawa-chrobrego-tom-1-sw-wojciech-i-jego-bracia

 

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Seria: Niezwykli goście Bolesława Chrobrego

ISBN: 978-83-231-4757-2

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 188

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz