środa, 22 marca 2023

„Masońskie tropy w Dobrzycy. Widoczne – nieoczywiste”

 

Paweł Fijałkowski  „Masońskie tropy w Dobrzycy. Widoczne – nieoczywiste” 

 

O wolnomularskich motywach zawartych w dobrzyckiej siedzibie Augustyna Gorzeńskiego możemy powiedzieć, że są widoczne, lecz nieoczywiste. Ich odczytywanie jest zadaniem trudnym i ryzykownym, a jednocześnie otwierającym przed nami głębię duchowego przekazu kryjącego się w strukturach i kształtach mających charakter symbolu lub znaku.

Dobrzycki zespół pałacowo-parkowy przyciąga badaczy i miłośników historii jako piękne i wartościowe świadectwo przeszłości Wielkopolski oraz dziejów tamtejszego ziemiaństwa. Dzięki poszukiwaniu wolnomularskiego przesłania utajonego w pałacu i parkowych budowlach mogą one stać się zabytkami dostarczającymi przeżyć estetycznych i intelektualnych o znacznie szerszym zakresie, inspirującymi do praktyk służących duchowemu doskonaleniu się. Będzie to zapewne zgodne z zasadami wyznawanymi przez Augustyna Gorzeńskiego, ponieważ wolnomularstwo stawia sobie za cel pobudzanie i wykorzystywanie wszelkich możliwości człowieka w dziele moralnej budowy, wzbogacania siebie i polepszania świata.

 


Książka na stronie wydawcy:

https://sklep.eneteia.pl/masonskie-tropy-w-dobrzycy-widoczne-nieoczywiste-685.html

Fragment książki:

https://sklep.eneteia.pl/masonskie-tropy-w-dobrzycy-widoczne-nieoczywiste-685.html

 

Wydawca: Eneteia

Seria: Pytania o Kulturę

ISBN: 978-83-964325-3-7

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 126Brak komentarzy:

Prześlij komentarz