czwartek, 9 lutego 2023

„Dziwne są losów koleje…” Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914–1918

 

„Dziwne są losów koleje…” Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914–1918

Seria „Wielka Wojna – Codzienność Niecodzienności”, t. VII

Ignacy Boerner, Jerzy Kochanowski (oprac.), Jan Błachnio (współpraca)


Ignacy Boerner – działacz socjalistyczny i niepodległościowy, inżynier mechanik, oficer Legionów Polskich, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, minister poczt i telegrafów w II RP i bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Jak pisze we wstępie do publikacji Jerzy Kochanowski był on „postacią nietuzinkową, o barwnym życiorysie, typowym dla przełomu XIX/ XX wieku: wyrósł w patriotycznym domu o powstańczych tradycjach, miał za sobą gimnazjalne konspiracje, działalność w PPS, której zwieńczeniem była „prezydentura” tzw. Republiki Ostrowieckiej w 1905 roku. Podczas I wojny światowej służył w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej, zazwyczaj jako człowiek Piłsudskiego do specjalnych poruczeń. Pozostał nim już do końca życia […]. W czasach Polski Ludowej usilnie zapominany, od końca lat osiemdziesiątych XX wieku odzyskuje należne mu miejsce w historii”.

Pamiętnik Ignacego Boernera został wzbogacony o listy pisane przez autora w latach 1914-1916. Wydawnictwo zawiera również liczne fotografie autora, jego współpracowników i rodziny. Wydanie zostało opatrzone aparatem krytycznym.Oryginał pamiętnika jest przechowywany w zasobie Archiwum Akt Nowych.

 

Publikacja na stronie wydawcy:

https://www.archiwa.gov.pl/produkt/dziwne-sa-losow-koleje-listy-i-pamietniki-ignacego-boernera-1914-1918

 

Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Seria wydawnicza: Wielka Wojna – codzienność niecodzienności

ISBN: 978-83-65681-95-9

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 359Brak komentarzy:

Prześlij komentarz