piątek, 12 marca 2021

„Dzieje Sienna 1389-2012”

 

Stefan Pastuszka, Romuald Turkowski

„Dzieje Sienna 1389-2012”

Album

 

W „Albumie” udało się zgromadzić głównie materiał historyczny mimo, że zaginęła większość źródeł dokumentalnych. Właśnie te zachowane fragmentarycznie, dotyczące czasów od początku XIX wieku, znalazły tutaj swoje miejsce.

Obszerny zestaw źródeł do historii Sienna i okolic, ułożyli Autorzy w ramach siedmiu następujących działów tematycznych: 1) „Samorząd”, 2) „Bezpieczeństwo publiczne”, 3) „Gospodarka i spółdzielczość”, 4) „Oświata, kultura i zdrowie”, 5) „Życie polityczne i społeczne”, 6) „Walka o niepodległość i kombatanci” i 7) „Życie religijne”. „Przez taki układ dokumentów źródłowych chciano pokazać wszystko to, czym żyli mieszkańcy Sienna począwszy od połowy XIX do początków XXI wieku” (s. 7).


Sienno. Pierwszy wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w 1934 roku.


W trakcie analiz badawczych zawartych w merytorycznej części historii Sienna i okolic, odnajdziemy częste odwołania do źródeł opublikowanych w „Albumie” .
Fragment z artykułu A. Lecha pt. „Trylogia Sienna (1389-2012) autorstwa Stefana J. Pastuszki i Romualda Turkowskiego”, Zeszyty Wiejskie, nr 21.

 

Spis treści

S. Pora – Przedmowa

S.J. Pastuszka, R. Turkowski – Wstęp

Dokumenty – Samorząd, Bezpieczeństwo publiczne, Gospodarka i spółdzielczość, 

Oświata i kultura, Walka o niepodległość i kombatanctwo, Życie religijne

Fotografie – Architektura i samorząd, Oświata i kultura, Walka o niepodległość, 

kombatanci, tradycja, Ochotnicza Straż Pożarna, Mieszkańcy i gospodarka

Wykaz


Źródło:

https://mhprl.pl/produkt/dzieje-sienna-1389-2012-625-lat-sienna-album

 

Wydawcy: Towarzystwo Przyjaciół Sienna

ISBN: 978-83-60776-09-4

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 444

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz