czwartek, 6 czerwca 2024

„Ciągłość i przełom. Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej”

 

Markus Krzoska, Paweł Zajas 

„Ciągłość i przełom. Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej”

 

Piąty tom jedynej takiej serii wydawniczej na temat stosunków polsko-niemieckich.

 

Polsko-niemiecka historia po 1945 roku była pełna dramatów, wyzwań, nadziei oraz gestów dobrej woli. Wzajemne relacje odbudowywano na wojennych zgliszczach, w całkowicie nowych warunkach geopolitycznych.         

Stosunki z Niemiecką Republiką Demokratyczną były w rzeczywistości dalekie od postulowanego socjalistycznego braterstwa, a przesuniętą na zachód granicę Republika Federalna Niemiec uznała dopiero 25 lat po zakończeniu wojny. Wypędzenie ludności cywilnej z ziem „odzyskanych”, historyczna wina, agresywna propaganda oraz ekonomiczne asymetrie do dziś pozostają źródłem rozmaitych resentymentów. Z tego powodu ważna jest pamięć o żmudnie budowanym dialogu oraz osobach i instytucjach pracujących na rzecz zbliżenia i pojednania.

Pierwsza część książki przybliża czytelnikowi mniej i bardziej znane fakty historyczne. Polsko-wschodnioniemieckie kontakty zostały ujęte w ramy socjalistycznego internacjonalizmu, a relacje z RFN opisano w rozdziałach odzwierciedlających najważniejsze cezury politycznokulturalne. Druga część została poświęcona funkcji transferu kultury i literatury, który nierzadko przejmował funkcję dyplomacji, posthumanistycznym aspektom wspólnej historii oraz polityce pamięci. Dziejowa panorama niełatwych relacji jest przyczynkiem do przyszłego europejskiego partnerstwa.


Źródło:

https://www.esbn.pl/Ciaglosc-i-przelom-Stosunki-polsko-niemieckie-po-II-wojnie-swiatowej-p107 

 

Wydawca: Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich

 im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Seria: Polska - Niemcy. Wspólna historia. Tom 5

Tłumaczenie: Tomasz Gabiś

ISBN: 978-­83-­66810-­35-8

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 418

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz