środa, 13 grudnia 2023

Świętokrzyskie regionalia (cz. 159)

 

„Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna”

Redakcja naukowa: Urszula Oettingen

 

Bodzentyn jest miastem o bogatej historii. Położony w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Psarką, założony w połowie XIV w. przez biskupa krakowskiego Jana Bodzantę w różnych okresach stanowił  ważny ośrodek gospodarczy, życia społecznego, kulturalnego i religijnego, działalności patriotycznej.Od kilkudziesięciu lat prowadzone są badania dotyczące jego przeszłości. Ukazują się publikacje, w których prezentowana jest różnorodna problematyka dotycząca dziejów miasta, jego urbanistyki, architektury, postaci i wydarzeń, które zapisały się w historii miejscowości, regionu świętokrzyskiego i Polski. Wśród nich należy wymienić ukazujące się materiały z konferencji naukowych, które miały miejsce w Bodzentynie. Dotychczas zostało wydanych drukiem pięć publikacji z tej serii. (…) dr hab. Urszula Oettingen, prof. UJK

 


SPIS TREŚCI:

Przedmowa – Urszula Oettingen

Maria Brykowska – Bodzentyn – miasto i jego architektura w dziejach i w krajobrazie. Wartości zachowane i utracone

Tomasz Graff, Dobrosława Horzela – Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie

Bartłomiej Michał Wołyniec – Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego (1616-1630) w Bodzentynie

Michał Sobala – Między „zamkiem” a „pałacem. Rezydencja biskupów krakowskich w Bodzentynie w świetle inwentarza z 1680 roku

Piotr Rosiński – Dawne organy w kościołach Bodzentyna

Cezary Jastrzębski – Najstarsze tradycje zwiedzania Bodzentyna

Justyna Staszewska – Ludność żydowska w Bodzentynie i jej spuścizna

Witold Comber – Odzyskanie praw miejskich przez Bodzentyn w 1994 roku

Urszula Oettingen – Miejsca pamięci w krajobrazie kulturowym Bodzentyna

Tomasz Domański – Źródła do dziejów Bodzentyna i gminy Bodzentyn w okresie II wojny światowej w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej

Wiesława Rutkowska, Iwona Pogorzelska – Materiały kartograficzne i ikonograficzne dotyczące Bodzentyna w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach

Anna Adamczyk – Zespół zabudowy Bodzentyna. Problemy ochrony konserwatorskiej

Czesław Hadamik – Dwa ratusze Bodzentyna. Wyniki badań wykopaliskowych w obrębie Górnego Rynku przeprowadzonych we wrześniu 2012 roku

Czesław Hadamik – Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2019 r. w obrębie historycznej ruiny zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie, pow. kielecki

Noty o autorach

Indeks osobowy

 


Publikacja na stronie wydawcy:

https://kieleckietowarzystwonaukowe.pl/sklep/dziedzictwo-kulturowe-bodzentyna

 

Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe

ISBN: ISBN 978-83-60777-92-3

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 339 stron, papier kreda, 124 kolorowe ilustracje

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz