środa, 27 października 2021

„Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich”

 

Krzysztof Jakubiak, Monika Nawrot-Borowska

„Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych

z drugiej połowy XIX i początku XX wieku”

 

Autorzy recenzowanej publikacji od wielu lat prowadzą badania nad dzieckiem i różnorakimi  aspektami dzieciństwa na ziemiach polskich doby zaborów, głównie drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Posiadają też w tym zakresie obszerny dorobek publikacyjny w postaci monografii, artykułów czy wyborów źródeł – w tym także współautorskich. Książka pt. „Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku” jest bez wątpienia kontynuacją ich dotychczasowych zainteresowań badawczych oraz współpracy naukowej. Zawarte w niej treści odzwierciedlają doskonałą orientację Autorów w zakresie dorobku rodzimych badań nad dzieckiem i dzieciństwem, kierunków możliwych dalszych poszukiwań oraz niezbędnej do ich podejmowania bazy źródłowej. To swoiste kompendium (merytoryczne i metodologiczne) dla wszystkich osób zainteresowanych tą właśnie problematyką.     

    


Należy także podkreślić, że recenzowaną publikację wyróżnia płynna narracja i syntetyczne oraz problemowe ujmowanie prezentowanych treści. Jej Autorzy uwzględnili zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty badań nad problematyką dziecka i dzieciństwa, przedstawili wyniki dotychczasowych, badań, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji przełomowych oraz najnowszych, wskazali także liczne kierunki dalszych eksploracji badawczych. Doskonałe uzupełnienie treści teoretycznych zawartych w I części pracy stanowi przemyślany i starannie przygotowany wybór materiałów źródłowych z części II. Z recenzji dr hab. prof. UMK Agnieszki Wałęgi

Źródło:

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4937-dziecko-i-dziecinstwo-na-ziemiach-polskich-w-zrodlach-narracyjnych-i-ikonograficznych-z-drugiej-polowy-xix-i-poczatku-xx-wieku.html

 

Wydawca: Adam Marszałek

Seria: Szkoła-Państwo-Społeczeństwo, Tom X

ISBN: 978-83-8180-460-8

Liczba stron: 521

Rok wydania: 2021Brak komentarzy:

Prześlij komentarz