środa, 1 marca 2017

„Miasta, regiony i ludzie. Studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku”Ryszard Kozłowski, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon (red.)
„Miasta, regiony i ludzie. Studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku”


Monografia Miasta, regiony i ludzie. Studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku pod redakcją Ryszarda Kozłowskiego, Zbigniewa Girzyńskiego i Mirosława Golona stanowi unikalny zbiór prac, których punktem wyjścia jest dorobek naukowy profesora Ryszarda Sudzińskiego. Książka łączy historię polityczną, gospodarczą i społeczną, pokazuje przenikanie się procesów historycznych i osadza je w złożonym kontekście kulturowym. Autorzy poszczególnych rozdziałów opisują różne aspekty dziejów Polski i świata w XX stuleciu: od walki o niepodległość na początku wieku, przez tragedię ludności cywilnej w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu, walkę z nazizmem i komunizmem, losy żołnierzy wyklętych, aż po historię państw komunistycznych i ich upadek w ostatniej dekadzie stulecia. Całość łączą myśl i dorobek badawczy profesora Sudzińskiego, któremu monografia została dedykowana.

Źródło:

Spis treści:


Wydawca: Adam Marszałek
ISBN:  978-83-8019-528-8
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 522


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz