wtorek, 5 kwietnia 2016

Wydawnictwa Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy„Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917: literatura polska i przekłady”

Źródło:


Wydawnictwo: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
ISBN: 83-87407-12-7
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 526„Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939. Literatura polska i przekłady”

Źródło:


Wydawnictwo: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
ISBN: 83-902034-7-2
Rok wydania: 1995
Liczba stron: 656„90 lat Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie”

Najnowszy (21) zeszyt serii zawiera materiały z XXI Sesji Varsavianistycznej i towarzyszącej jej wystawy. Sesja, która odbyła się 20 października 2011 r. została zorganizowana, we współpracy z Biblioteką, przez Towarzystwo Bibliofilów Polskich z okazji 90 lat jego istnienia.Referat wstępny, Towarzystwo Bibliofilów Polskich – historycznie, wygłosił prezes TBP prof. Edward Towpik. Trudny, okupacyjny okres faktycznie zawieszonej działalności Towarzystwa, przy jednoczesnej znaczącej żywotności wielu jego członków, szczegółowo przedstawiła Hanna Łaskarzewska (Towarzystwo Bibliofilów Polskich w latach 1939 – 1945. Losy kolekcjonerów i ich zbiorów). Mieczysław Bieleń w swoim referacie, O warszawskim ruchu ekslibrisowym, skupił się na aktywności zarówno twórców,  jak i kolekcjonerów z warszawskiego środowiska Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów, powstałego w 1924 r. Sporo miejsca poświęcił też wystawom, wydawnictwom i wszelkim formom popularyzacji znaków książkowych. Joanna Popłońska przedstawiła związki bibliofilów warszawskich z Biblioteką Publiczną, od początku jej istnienia (1907 r.) do współczesności, w kontekście relacji bibliotekarz – bibliofil (Bibliofile w warszawskiej Bibliotece Publicznej). Prowadzący obrady doc. dr Andrzej Skrzypczak wygłosił obszerny komunikat Dwie koncepcje przedwojennego bibliofilstwa – warszawska i krakowska (blaski i cienie).Ostatni komunikat był przeglądem Czasopism warszawskich bibliofilów przedstawionym przez Romana Nowoszewskiego, współredaktora, wraz z Grażyną M. Lewandowską, niniejszego zeszytu i redaktora serii. Publikacja, opatrzona przypisami i indeksem, zawiera też 130 fotografii, w tym 15 dokumentujących wspomnianą wystawę towarzyszącą  Rara et curiosa bibliofilów warszawskich (2 października – 9 listopada 2011 r.).

Źródło:


Wydawnictwo: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
ISBN: 978-83-87407-19-3
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 143


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz