wtorek, 10 listopada 2015

Świętokrzyskie regionalia (cz. 10)


Publikacje Kieleckiego Towarzystwa NaukowegoEdyta Majcher-Ociesa (red.) „Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945”


Praca zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w Kielcach 19 czerwca 2009 roku w ramach obchodów rocznicy 90-leica powstania Policji Państwowej w Polsce. W poszczególnych referatach opisano różne aspekty funkcjonowania Policji Państwowej w dwudziestoleciu międzywojennym m.in. podstawy prawne i organizację, obecność kobiet w szeregach Policji Państwowej, rolę policji w tłumieniu strajków robotniczych. Omówiono również sylwetki Komendantów Głównych Policji Państwowej w II RP oraz najwybitniejszych policjantów z województwa kieleckiego. Jeden z referatów został poświęcony Janowi Piwnikowi "Ponuremu", bohaterowi II wojny światowej i przedwojennemu policjantowi.


Źródło:


Więcej o publikacjach Kieleckiego Towarzystwa Naukowego:

Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe
ISBN: 978-83-60777-34-3
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 214
Marta Pawlina-Meducka (red.) „Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii”


Praca jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w Kielcach 8 grudnia 1999 r.
Przedstawiono na niej następujące referaty:
- Potrzeby historiograficzne ruchu ludowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki II wojny światowej na tle historiografii polskiej
- Ziemia i dom myśli agrarystycznej
- Myśl polityczna konspiracyjnego ruchu ludowego 1939-1945
- Bataliony Chłopskie w strukturze politycznej podziemia antyhitlerowskiego
- Spółdzielczość intendenturą Batalionów Chłopskich
- Z problematyki akcji scaleniowej Batalionów Chłopskich z Armią Krajową na Kielecczyźnie
- Wychodzenie z konspiracji Stronnictwa Ludowego "Roch" i Batalionów Chłopskich po II wojnie światowej (w świetle dokumentów źródłowych)
- Żołnierze Batalionów Chłopskich - członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec podziemia niepodległościowego w Polsce (1945-1947/1948)


Źródło:


Więcej o publikacjach Kieleckiego Towarzystwa Naukowego:

Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe
ISBN: 83-86006-51-X
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 174


---


Publikacje Kieleckiego Towarzystwa Naukowego można zamawiać:
listownie: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, ul. Rynek 3, 25 – 303 Kielce
telefonicznie: tel. (41) 344 54 53 lub 798 120 328
e-mail: ktn@ujk.edu.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz