piątek, 16 grudnia 2022

„Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe”

 

Andrzej Karpiński 

„Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe” 

Katalog 

Współpraca: Emil Kalinowski, Elżbieta Nowosielska

 

Prezentowany katalog jest pierwszą w polskiej historiografii próbą całościowego zebrania wiadomości o pożarach miast i miasteczek Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku. Zawiera informacje o blisko 5000 pożarów, z których około 2000 zostało dokładniej opisanych. W szczegółowych notach uwagę zwrócono m.in. na przyczyny poszczególnych klęsk ognia, czas ich trwania, skutki, jakie za sobą pociągnęły, śmiertelne ofiary. Wszystkie zapisy dotyczące poszczególnych miast i miasteczek zaopatrzone zostały w przypisy, na końcu tomu zaś zamieszczono obszerną bibliografię.Katalog razem z monografią Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe (WUW, Warszawa 2021), stanowią pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia pożarów w nowożytnej Polsce.

 

Publikacja na stronie wydawcy:

https://www.wuw.pl/product-pol-12635-Pozary-w-miastach-Rzeczypospolitej-w-XVI-XVIII-wieku-i-ich-nastepstwa-ekonomiczne-spoleczne-i-kulturowe-Katalog.html

 

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN: 978-83-235-4338-1

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 334Brak komentarzy:

Prześlij komentarz