Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Radosław Kubicki. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Radosław Kubicki. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 18 sierpnia 2015

Iłża w literaturze
Sebastian Piątkowski "Miasto w nowej odsłonie. Monografia Iłży"


Kompendium najbardziej aktualnej wiedzy historycznej o Iłży i okolicach zebrane i opisane w przystępny sposób. Jest to jak do tej pory jedyna tego typu pozycja książkowa przedstawiająca historię, fakty i zdarzenia dotyczące Iłży oraz jej okolic w tak szczegółowym i obszernym wydaniu.

Publikacja pt. „Miasto w nowej odsłonie - monografia Iłży" pod redakcją Sebastiana Piątkowskiego powstała dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Wydano na zlecenie Gminy Iłża
Iłża 2014

Więcej o książce:

oraz:
Paweł Nowakowski „Heraldyka iłżecka”


„Heraldyka iłżecka” autorstwa Pawła Nowakowskiego jest nowym opracowaniem popularnonaukowym, dotyczącym historii Iłży. Jak sam tytuł wskazuje, tematem książki są zagadnienia związane z herbami jakie znajdują się w przestrzeni miasta a także tymi znakami, które już nie istnieją lecz ich bytność została utrwalona przez dokumenty źródłowe. Opracowanie rozpoczyna się wstępem wprowadzającym czytelnika w ciekawy świat heraldyki. Wyjaśnia w przystępny sposób  jak  narodziła się, rozwijała i jakie wykształciła reguły. Zasadnicza część książki zawiera wizerunki iłżeckich herbów i ich opisy oraz informacje o ich właścicielach. W zakończeniu publikacji zostały umieszczone bibliografia i podręczny słowniczek wyjaśniający specjalistyczne terminy. „Heraldyka iłżecka” choć  skromna objętością,  wprowadza jednak znaczny ładunek świeżych informacji  do ogólnej wiedzy o  przeszłości miasta. 

Wydawca: Inter…Test
Iłża 2014

Więcej o książce:

oraz:
Dariusz Kalina, Radosław Kubicki 
 „Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na ziemi iłżeckiej”

Publikacja zawiera materiały z sesji popularno-naukowej „Przeszłość w służbie przyszłości” poświęconej dziejom regionu iłżeckiego, która się odbyła w Iłży w dniu 22.10.2010 roku.


Wydawca: Urząd Gminy Iłża
Iłża 2011

Więcej o książce:

oraz:
Łukasz Babula „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Gminy Iłża”


Wydawca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży
Iłża 2014 r.

Więcej o książce:środa, 13 sierpnia 2014

"Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku"
Radosław Kubicki "Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku"Opatów, niewielkie, kilkutysięczne dziś miasteczko położone nieopodal wschodniego krańca Gór Świętokrzyskich było przez stulecia liczącym się ośrodkiem na mapie regionu. Przez miasto przebiegały ważne szlaki handlowe. I choć kilkukrotnie padało ofiarą najazdów Tatarów, za każdym razem podnosiło się ze zniszczeń. To tu przez ponad trzy stulecia odbywały się sejmiki województwa sandomierskiego. Po klęsce powstania styczniowego Opatów zaczął chylić się ku upadkowi. Na znaczeniu zyskał nowy ośrodek przemysłowy, położony na północ od miasta – Ostrowiec. Ostatnie chwile świetności miasta przedstawił w pracy „Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku” doktor Radosław Kubicki.


Zachód słońca nad kolegiatą św. Marcina w Opatowie. Fot. Autor Bloga


Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów obrazujących funkcjonowanie Opatowa i okolicznych dóbr. Jak sam autor przyznał we wstępie, główny nacisk położył na ukazanie życia mieszkańców oraz gospodarki ziemi opatowskiej. Radosław Kubicki scharakteryzował grupy zawodowe, etniczne i wyznaniowe miasta oraz przeanalizował relacje zachodzące pomiędzy nimi. W rozdziale poświęconym życiu codziennemu poruszone zostały zagadnienia dotyczące opieki medycznej, przestępczości oraz klęsk żywiołowych. W monografii znajdziemy ponadto obszernie przedstawione dzieje dóbr opatowskich w drugiej połowie osiemnastego stulecia, w tym bogaty zasób wiadomości dotyczących stacjonowania i przemarszów wojsk przez Ziemię Opatowską.Ziemia Opatowska. Fot. Autor Bloga


Warty podkreślenia jest także rozdział „Opatów jako ośrodek miejski i gospodarczy,” w którym to autor oprowadza czytelnika po kluczowych punktach miasta: ratuszu, obiektach sakralnych, łaźni żydowskiej, poczcie, sklepach, folwarkach, zajazdach oraz innych budynkach użyteczności publicznej. W rozdziale tym znajdują się również dane dotyczące struktury narodowościowej. Musimy bowiem pamiętać, że w interesującym nas okresie Opatów zamieszkiwała również liczna społeczność żydowska, Cyganie, Ormianie, Grecy oraz kilka rodzin szkockich. Oczywiście Radosław Kubicki przedstawił w swej pracy organizację władz miasta oraz samorządów wiejskich. Osadnictwu oraz gospodarce chłopskiej i folwarcznej poświęcone są dwa rozdziały książki.

Należy zwrócić uwagę na obfitą, liczącą kilkaset pozycji literaturę źródłowa, jaką posiłkował się autor przy opracowywaniu niniejszej publikacji. Radosław Kubicki zrealizował cel przyświecający mu podczas pisania monografii, pieczołowicie rekonstruując całe spektrum spraw dotyczących funkcjonowania dóbr opatowskich w latach 1750-1796 (taki jest zasadniczy zakres chronologiczny niniejszej pracy). Książka zapewne zainteresuje miłośników ziemi świętokrzyskiej i umożliwi im pogłębienie wiedzy o historii malowniczego regionu nad Opatówką w okresie przedrozbiorowym. Polecam.


Wydawca: Dom Wydawniczy Duet, Adam Marszałek
ISBN: 978-83-61185-89-5
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 496