Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Książnica Zamojska. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Książnica Zamojska. Pokaż wszystkie posty

niedziela, 2 września 2018

„Księgozbiory rodziny Zamoyskich”„Księgozbiory rodziny Zamoyskich”
Materiały z sesji naukowej – Zamość 16 października 2015 r.


Spis treści:

-  Wstęp, Danuta R. Kowałko

- „Stanisław Kostka Zamoyski - twórca Biblioteki Ordynacji Zamojskiej”, Konrad Ajewski


-„Wybrane dzieła z francuskiej, dziewiętnastowiecznej literatury pięknej w języku francuskim, 
w księgozbiorze klemensowskim”, Regina Janiak

- „Popisy publiczne szkół z okresu działalności publicznej Stanisława Kostki Zamoyskiego na polu oświaty, 
w zbiorach klemensowskich”, Edyta Wójcik

- „Polskie czasopisma w XIX-wiecznych zbiorach klemensowskich rodziny Zamoyskich”, Danuta R. Kawałko

- „Księgozbiór klemensowski w projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna”, Anna Kalniuk

Aneks
„Wykaz popisów znajdujących się w Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu,
 sporządzony na podstawie Inwentarza księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich” 
(druki XIX wieczne)


Źródło:

Więcej o publikacji:


Wydawca: Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu
ISBN: 978-83-931832-7-2
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 104