środa, 29 listopada 2023

„Twierdze osiemnastowiecznej Europy” Tom IV

 

Maciej Trąbski (red.). „Twierdze osiemnastowiecznej Europy” Tom IV

Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej

 

To już czwarty tom serii poświęconej twierdzom osiemnastowiecznej Europy. Tak jak w poprzednich zostały w nim zamieszczone studia i materiały omawiające fortyfikacje stałe pod względem architektonicznym, stacjonujące w nich garnizony oraz zgromadzone tam uzbrojenie i wyposażenie. Poza tym zaprezentowano działania zbrojne polegające na obronie lub próbie zdobycia danej twierdzy, a także teorię sztuki wojennej. Tom podzielony został na pięć rozdziałów tematycznych. W pierwszym zamieszczono teksty omawiające źródła dotyczące tematyki fortyfikacyjnej. Część druga została poświęcona twierdzom w ścisłym znaczeniu tego słowa, zarówno planom ich wzniesienia czy modernizacji, jak i funkcjonowaniu w omawianej epoce. Kolejny dział zbioru obejmuje teksty prezentujące twierdze w czasie działań wojennych. Natomiast w części czwartej zebrano studia omawiające potencjał obronny twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w postaci stacjonujących tam garnizonów i uzbrojenia zgromadzonego w cekhauzach.

 Tom zamyka tekst źródłowy przybliżający problematykę teorii wojny fortecznej. Pod względem terytorialnym tym razem dominuje tematyka poświęcona twierdzom Rzeczypospolitej, ale omówione zostały też fortyfikacje na terenie Austrii, Prus, Rosji, Turcji, a nawet odległej Szkocji. Natomiast pod względem chronologicznym, podobnie jak poprzednio, rozszerzono zakres, wychodząc poza umowny wiek XVIII - z jednej stron sięgając do czasów ostatniej wojny polsko-tureckiej, a z drugiej do lat poprzedzających wyprawę Napoleona na Moskwę. (opis wydawcy)


Publikacja dostępna na stronie wydawcy:

https://www.ujd.edu.pl/shop/view/twierdze-osiemnastowiecznej-europy-t-iv

Spis treści:

https://www.stara-szuflada.pl/Twierdze-osiemnastowiecznej-Europy-Tom-IV-p13386

 

Wydawca: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

ISBN: 978-83-66536-76-0

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 431
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz