sobota, 12 września 2020

„Zarys prawa karnego obowiązującego na ziemiach polskich”

 

Józef Reinhold „Zarys prawa karnego obowiązującego na ziemiach polskich”

Część ogólna. Zeszyt pierwszy.

 

Zarys prawa karnego obowiązującego na ziemiach polskich autorstwa dr Józefa Reinholda pochodzący z 1920 r. stanowi ówczesny podręcznik do nauki prawa karnego materialnego będącym zarazem jednym z pierwszych źródeł dla nauki prawa wydanych już w odrodzonej Polsce. Pozycja ta jest szczególnie ważna z tego względu, że dotyczy stanu prawnego obowiązującego w II RP w 1920 r. i z tego powodu dotyczy kodyfikacji karnych obowiązujących na ziemiach polskich, a więc obowiązującego w byłym zaborze pruskim niemieckiego kodeksu karnego z 1871 r., na terenie byłego zaboru austriackiego kodeksu karnego z 1852 r. oraz na ternie byłego Królestwa Polskiego rosyjski kodeks Tagancewa z 1903 r., a utrzymanych w mocy do czasu wejścia w życie kodeksu karnego z 1932 r.

"Prawo karne, dziedzina prawa publicznego, normuje stosunek prawny między sprawcą czynu, uznanego za przestępstwo, a państwem. Prawo karne w znaczeniu przedmiotowem obejmuje ogół norm prawnych, określających przestępstwo i jego skutki prawne; prawo karne w znaczeniu podmiotowem oznacza zakres uprawnień, a raczej zobowiązań, wynikających dla państwa z prawa karnego w znaczeniu przedmiotowem (ius puniendi, dokładniej obowiązek karania). Prawo karne materjalne czyli prawo karne w ściślejszem tego słowa znaczeniu zajmuje się przestępstwem i reakcją państwa wobec przestępstwa; prawo karne formalne czyli procesowe określa, które organa państwa i w jaki sposób są powołane do stosowania prawa karnego materjalnego".

 

Źródło:

https://ksiegarniaprawniczaiirp.pl/zarys-prawa-karnego

 

Wydawca: Księgarnia Prawnicza II Rzeczypospolitej

ISBN: 978-83-958199-4-0

Rok wydania 2020

Liczba stron: 100
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz