czwartek, 30 sierpnia 2018

„Tajemnice lubelskiego koziołka”Józef Zięba „Tajemnice lubelskiego koziołka”
Dwadzieścia jeden opowieści

(Wydanie jubileuszowe na 700-lecie Królewskiego Miasta Lublina)


Piąte już, wzbogacone ilustracjami, jubileuszowe wydanie lubelskich opowieści, kształtowało się niemal przez czterdzieści lat. Przedstawione obrazki obyczajowe ułatwiają zrozumieć czasy, których już nie ma. Opowieści skupiają się głównie na wydarzeniach i ludziach szeroko rozumianej kultury, gdyż to oni kształtowali przez wieki i kształtują obecnie prawdziwy wizerunek miasta. Marginalnie zostali przywołani budowniczowie domów, kościołów i urbaniści wytaczający ciągi ulic, tworzący dzisiejszy obraz Lublina. Czekają na należne im miejsce w naszej pamięci.

Ciąg lubelskich opowieści rozpoczynają dzieje pierwotnej miłości i wielkiego przywiązania do miejsca, które się lubi. Kończy też opowieść o wielkiej miłości do Lublina poety, Józefa Łobodowskiego, który jako polityczny emigrant marzył w Madrycie, by chociaż jego prochy spoczęły w grobie matki, na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej, żeby mu śpiewały wiosną lubelskie cmentarne słowiki.Fara lubelska, fragment obrazu „Pożar Lublina” 


Spis legend:
1) Jak powstała nazwa miasta?
2) Jak chrzczono lubelskich pogan?
3) Tajemnica lubelskiego koziołka
4) Wspaniały dar króla
5) Opowieść o długim żywocie i przedwczesnej śmierci, lubelskiej fary
6) Żywot Biernata z Lublina – mędrca obyczajowego z przypowieściami jego
7) O Unii Lubelskiej i drugim Hołdzie Pruskim
8) Śmierć Jana Kochanowskiego
9) Poeta – burmistrz
10) Ślad czarciej łapy
11) Porwanie pięknej burmistrzanki
12) Sąd nad „czarownicą”
13) Szklaneczka króla Stasia
14) Widzący z Lublina
15) Jan Czyński – Twórca „Kuriera Lubelskiego” - Powstanie Listopadowe w Lublinie
16) Jak Sienkiewicz bawił w Lublinie
17) Kiedy pan Belina na karkach moskali wjechał do Lublina
18) Narodziny Uniwersytetu
19) Jak policjant Lucypera schwytał
20) Dzwoneczki Józefa Czechowicza
21) Śpiewają poecie lubelskie cmentarne słowiki

Źródło:


Wydawca: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia
ISBN: 978-83-7847-236-0
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 426Brak komentarzy:

Prześlij komentarz