Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ziemiaństwo. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ziemiaństwo. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 12 grudnia 2022

Świętokrzyskie regionalia (cz. 143)

 

Marcin Łuczkowski 

„Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”

 

Monografia dr. Marcina Łuczkowskiego jest oparta na bogatym materiale źródłowym, począwszy od źródeł archiwalnych (archiwów regionalnych i centralnych), zasobów kościelnych, poprzez wspomnienia i pamiętniki, a skończywszy na źródłach drukowanych. Faktografia pozyskana z dokumentacji jest umiejętnie obudowana literaturą. Zastosowano właściwe metody badawcze, m.in. metodę bezpośrednią, pośrednią, statystyczną i komparatystyczną. W związku z powyższym upoważnia do wniosków natury ogólnej. Autor w pracy niekiedy nie stroni od wniosków i uogólnień, które idą na przekór ustaleniom w literaturze. Ukazuje specyfikę ziemiaństwa kieleckiego, jak również procesy i zjawiska właściwe dla całego ziemiaństwa polskiego. Praca dr. Marcina Łuczkowskiego zasługuje na publikację, prezentuje bowiem oryginalne ustalenia badawcze, które ubogacają wiedzę na temat ziemiaństwa kieleckiego, jak również, przez ukazanie zachodzących w tej społeczności procesów wspólnych dla całego ziemiaństwa polskiego, jest interesującym studium nad dziejami tej warstwy – dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys

 


Publikacja na stronie wydawcy:

http://www.muzeumopoczno.pl/aktywnosc-polityczno-spoleczna-ziemianstwa-wojewodztwa-kieleckiego-w-latach-1918-1939-2

Więcej o monografii:

http://www.muzeumopoczno.pl/promocja-ksiazki-dr-marcina-luczkowskiego

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-konecki/ksiazka-o-aktywnosci-ziemian-w-regionie

 

Wydawca: Muzeum Regionalne w Opocznie

ISBN: 978-83-959669-6-5

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 348


środa, 27 września 2017

„Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych”Włodzimierz Jastrzębski (red.) „Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych”


Wędrując po Polsce, co krok można natknąć się na materialne dowody przeszłości w postaci rozmaitego typu pałaców czy dworów. Podziwiając lub nie (z powodu ruiny, w jaką często popadły) ich konstrukcję i wygląd, nawet przypadkowemu obserwatorowi mogą nasunąć się pytania: kto je zbudował?, kto tu mieszkał?, czym się zajmował i jak żył?, o czym myślał? itp. Próbę odpowiedzi na tak postawione pytania w odniesieniu do terenu Pomorza Gdańskiego, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej podjęli autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszej publikacji.

Źródło:


Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, Mado
ISBN: 83-89886-26-X
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 410