Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 5 listopada 2015

Świętokrzyskie regionalia (cz. 9)


Publikacje Kieleckiego Towarzystwa Naukowego„Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku”


Przedstawiony zbiór studiów, dotyczący wybranych zagadnień z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku, jest owocem konferencji naukowej, zorganizowanej w Kielcach 4 czerwca 2008 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz kielecki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. W trakcie obrad zaprezentowano referaty podejmujące różnorodne zagadnienia związane z szerokim i trudnym do precyzyjnego zdefiniowania pojęciem "życia codziennego". Uwagę referentów przyciągnęła m.in. problematyka życia towarzyskiego szlachty i ziemiaństwa, w tym szczególnie zabaw i rozrywek na dworach, kwestie wyglądu i wyposażenia dworków szlacheckich, sporów rodzinnych, zainteresowań archeologicznych dziewiętnastowiecznego ziemiaństwa, postulowanych wzorów wychowawczych w tym okresie, następnie znaczenia obrotu ziemią w życiu codziennym ziemian, ich wizerunku w oczach robotników rolnych czy wreszcie zagadnienia mentalności ziemiaństwa w trudnym okresie drugiej wojny światowej.

Źródło:


Więcej o publikacjach Kieleckiego Towarzystwa Naukowego:

Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe
ISBN: 978-83-60777-56
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 204
Robert Ślęzak „Dekanat Włoszczowski (1867-1918)”


Celem postępowania badawczego, którego rezultaty przedstawiono w ramach niniejszego studium, była charakterystyka przemian społeczno-religijnych zachodzących we Włoszczowskiem na przełomie XIX i XX w Prezentowana praca stanowi próbę podsumowania dotychczasowych badań historycznych prowadzonych przez jej autora. Ich wstępne ustalenia opublikowano w latach 1996-2003 Zostały one uzupełnione i zweryfikowane na podstawie materiałów zgromadzonych podczas kwerendy przeprowadzonej w latach 1999-2002. (ze wstępu)


Więcej o publikacjach Kieleckiego Towarzystwa Naukowego:

Wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe
ISBN: 83-86006-78-1
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 216 + zdjęcia


---


Publikacje Kieleckiego Towarzystwa Naukowego można zamawiać:
listownie: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, ul. Rynek 3, 25 – 303 Kielce
telefonicznie: tel. (41) 344 54 53 lub 798 120 328
e-mail: ktn@ujk.edu.pl