Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Sejm. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Sejm. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 5 października 2017

„Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku”Mieczysława Chmielewska „Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku”


Książka Mieczysławy Chmielewskiej poszerza wiedzę o polskim parlamentaryzmie I Rzeczypospolitej. Autorka na podstawie licznych materiałów źródłowych przedstawia okres bezkrólewia po abdykacji Jana Kazimierza oraz odtwarza przebieg sejmów konwokacyjnego i elekcyjnego Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 r. z uwzględnieniem walki politycznej o tron oraz akcji propagandowej poszczególnych stronnictw. Pracę wzbogacają aneksy: chronologia sejmu elekcyjnego oraz wykaz posłów i senatorów.


Źródło:


Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
ISBN: 83-7059-687-8
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 298


czwartek, 14 września 2017

„Dzieje Sejmu Polskiego”„Dzieje Sejmu Polskiego”


Praca zbiorowa pod redakcją naukową Juliusza Bardacha. Poprawiony i rozszerzony zarys historii Sejmu (I wyd. w 1993 r.). Dzieło autorstwa wybitnych historyków prawa przedstawia rozwój parlamentaryzmu polskiego od jego średniowiecznych początków do obszernie omówionych dziejów najnowszych (do katastrofy w Smoleńsku i wyboru Bronisława Komorowskiego na prezydenta RP).Król Aleksander Jagiellończyk w sejmie w otoczeniu duchownych 
i świeckich członków rady królewskiej oraz posłów ziemskichPosiedzenie Sejmu, 23 marca 1935 r.Zgromadzenie Narodowe w Sali Posiedzeń Sejmu, 3 maja 1991 r.


Źródło:


Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
ISBN: 978-83-7666-020-2
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 380